FAQ /

Učestalo postavljana pitanja

1. Koliko često je potrebno mijenjati katalizator?

Teoretski, katalizator bi trebao nadmašiti radni vijek vozila. Međutim, uslijed ekstremnih termičkih i mehaničkih opterećenja kojima je katalizator izložen na vozilu potrebno je katalizator zamijeniti barem jedanput tijekom radnog vijeka vozila (svakih 100.000 - 150.000 km). Kod nekih vozila katalizatori se kvare i mnogo prije zbog keramičkih monolita.

2. Djeluje li katalizator tijekom kratkih intervala vožnje?

Katalizator treba postići radnu temperaturu kako bi počeo vršiti predviđene kemijske procese. Vrijeme zagrijavanja iznosi otprilike 3 minute tijekom zimskog perioda. Približavanjem katalizatora motoru moguće je dodatno skratiti vrijeme potrebno za postizanje radne temperature.

3. Zašto ispušni plinovi katalizatora ponekad smrde po trulim jajima?

Smrad po trulim jajima se ponekad pojavljuje uslijed stvaranja sumporovodika u katalizatoru od neizgorenih elemenata sumpora iz goriva. Obično se pojavljuje uslijed naglih promjena režima rada motora. Taj fenomen se najčešće javlja kod novijih vozila i postepeno nestaje s godinama.

4. Može li se katalizator popraviti?

Katalizator je element koji se ne popravlja već mijenja. Nepovoljan sastav ispušnih plinova može biti prisutan i uz ispravni katalizator, te je tada potrebno dijagnosticirati i ukloniti uzrok.

5. Da li katalizator utječe na performanse moga vozila?

Ne, zato što je rad vozila optimiziran za konstrukciju ispušnog sustava u kojem je standardni i neizostavni član katalizator. Katalizator doduše uzrokuje dodatni protutlak u ispušnom sustavu, no zahvaljujući tome stražnji ispušni lonci su manje restriktivne konstrukcije.

6. Postoje li katalizatori za diesel vozila?

Postoje. Njihova konstrukcija je utoliko drugačija što su oni predviđeni prvenstveno za reakcije redukcije u svrhu smanjenja količine NOx dušikovih oksida, koja je znatna kod diesel motora. Emisije HC i CO kod diesel motora su zanemarive.

7. Mogu li koristiti aditive za ulja i gorivo u vozila s katalizatorom?

Preporučljivo je koristiti aditive koji su deklarirani kao CAT friendly.

8. Kako prepoznati ima li moje vozilo ili je imalo katalizator?

Prisutnost lambda sonde pokazuje da je vaše vozilo imalo katalizator.