Tehnika /

Tehničke informacije o ispušnom sustavu

Katalizatori

Katalizatori su neizbježan dio ispušnog sustava svakog vozila. Razlog leži u propisanim ekološkim normama o sastavu ispušnih plinova koje vozila moraju zadovoljavati. EKO TEST je stalni dio procedure pri tehničkom pregledu vozila te je time ispravnost rada katalizatora postala neophodna. Razlozi prestanka rada katalizatora te njihovi uzroci pobliže su pojašnjeni na ovoj web stranici.

Motorna vozila uzrokuju onečišćenje zraka ostacima štetnih plinova u sastavu ispušnih plinova. Štetni plinovi najčešće nastaju kao posljedica nepotpunog izgaranja u prostoru cilindra.

Osim vode (H20) i ugljičnog dikosida (CO2) u ispušnim plinovima nalaze se i sljedeći plinovi:
CO – otrovni plin bez boje i mirisa
HC – neizgoreni ugljikovodici što pridonose stvaranju smoga
NOx – dušikovi oksidi aktivni pri nastajanju kiselih kiša
Katalizatori uklanjaju prisutnost nabrojenih spojeva u ispušnim plinovima pretvarajući ih u relativno bezopasne plinove poput vode i ugljičnog dioksida. Stoga ih nazivamo i trostupnjevanim katalizatorima. Upotreba katalizatora je najefektivnija metoda uklanjanja štetnih plinova, a njihova efektivnost iznosi oko 90%.

Katalizator postiže maksimalnu funkcionalnost kada motor radi sa omjerom goriva i zraka u smjesi u stehiometrijskom omjeru 14,7:1 (lambda faktor = 1) – odnosno sa 1 gramom goriva na 14,7 grama zraka. Tada je omjer zraka i goriva takav da se svaka molekula goriva može spojiti sa odgovarajućom molekulom kisika iz zraka, odnosno smanjuje se mogućnost pojave neizgorenih plinova u ispušnim plinovima. Također smanjuje se i mogućnost pojave viška molekula kisika koje se pri visokim temperaturama i tlakovima tijekom procesa izgaranja spajaju sa dušikom iz zraka i tvore štetne dušikove okside. Stohiometrijski omjer zraka i goriva održava se regulacijskim krugom u kojem sudjeluju lambda sonda i centralno računalo vozila.

NAPOMENA: lambda faktor pri radu diesel motora i otto motora sa direktnim ubrizgavanjem u cilindar (Volkswagenovi FSI motori) je u većem dijelu rada znatno veći od jedan te se katalizatori za takve motore razlikuju konstrukcijom.